48 sivua, 13 €. Julkaisija: Emil Aaltosen Säätiön Teollisen Kulttuurin tutkimusrahasto.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *